Ticari Tercümeler

 Özellikle firmaların ticari, hukuki ve teknik alanlarda profesyonellik gerektiren dökümanlarının tercümesinde güvenilir çözüm ortağı olmuştur. İş yazışmaları, ürün ve sektör araştırması, ticari görüşmeler, fuarlar, toplantılar ve seminer tercümeleri; bunun yanısıra ürün distribütörlük firmalarına teknik tercümelerin yapılması ve yerelleştirilmesi verdiği hizmetlerden bazılarıdır. 

İmza sirküleri, ticari tercüme dökümanları, ihaleler, sözleşmeler, yatırım ve büyüme raporları, gümrük evrakları, yıllık bilançolar, faaliyet belgeleri, ihale şartnameleri, sigorta poliçeleri, fizibilite raporları, dış ticaret belgeleri, faturalar, proforma faturalar, gelir-gider tabloları, teklifler, muhasebe tabloları, öz sermaye araştırmaları, firma tanıtım yazıları, ticari yazışmalar, finansal raporlar, analiz sertifikaları, sağlık sertifikaları, ürün listesi, ürün etiketleri, yetkilendirme belgeleri vb.

İstediğiniz kaliteyi siz seçin!

Kalite seçeneklerimiz
 
Acil çeviri: Firmamıza teslim edilen belgeleriniz titizlikle tercüme edilir ve editör kontrolü olmadan teslim edilir. 
 
Neko Standart: Firmamıza teslim edilen belgeleriniz titizlikle tercüme edilir, tercüman tarafından kontrol edilir, editör tarafından standart kontrolü yapılır ve teslime hazır hale gelir.
 
Neko Standart Plus: Firmamıza teslim edilen belgeleriniz titizlikle tercüme edilir, tercüman tarafından kontrol edilir, editör tarafından kelime ve terim uygunluğu, dilbilim ve imla açısından kontrol edilir ve hazırlanır.
 
Neko Gold: Firmamıza teslim edilen belgeleriniz titizlikle tercüme edilir, tercüman tarafından kontrol edilir, editör tarafından kelime ve terim uygunluğu, dilbilim ve imla açısından derinlemesine kontrolü yapılır, hedef dili ana dili olan “native speaker” editörlerimiz tarafından son okumaları gerçekleştirilir ve tarafınıza teslim edilir.