Tıbbi-Medikal Tercümeler

Tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metinleri ve broşürleri, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ilaç patentleri, tezler araştırmalar, tıbbi cihazlar, tıbbi cihazların kullanım kılavuzları, biyokimyasal araştırmalar, makaleler, kalp hastalıkları, dahiliye, hariciye, diş hekimliği, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, anestezi, endoskopi, biyoistatistik, kardiyoloji, halk sağlığı, diyagnostik, travmatoloji, toksikoloji, patoloji, klinik raporları, araştırma ve makaleler, uzman raporları, hasta bilgileri, farmakoloji klinik deneyleri, epikriz raporları, kozmetik lisans ve patentler, bilimsel makaleler, prospektüs, medikal cihazlara ait kullanma kılavuzları, teknik açıklamalar vb.

İstediğiniz kaliteyi siz seçin!

Kalite seçeneklerimiz
 
Acil çeviri: Firmamıza teslim edilen belgeleriniz titizlikle tercüme edilir ve editör kontrolü olmadan teslim edilir. 
 
Neko Standart: Firmamıza teslim edilen belgeleriniz titizlikle tercüme edilir, tercüman tarafından kontrol edilir, editör tarafından standart kontrolü yapılır ve teslime hazır hale gelir.
 
Neko Standart Plus: Firmamıza teslim edilen belgeleriniz titizlikle tercüme edilir, tercüman tarafından kontrol edilir, editör tarafından kelime ve terim uygunluğu, dilbilim ve imla açısından kontrol edilir ve hazırlanır.
 
Neko Gold: Firmamıza teslim edilen belgeleriniz titizlikle tercüme edilir, tercüman tarafından kontrol edilir, editör tarafından kelime ve terim uygunluğu, dilbilim ve imla açısından derinlemesine kontrolü yapılır, hedef dili ana dili olan “native speaker” editörlerimiz tarafından son okumaları gerçekleştirilir ve tarafınıza teslim edilir.